Centrum kształcenia AGAT

Pamiętaj, że nasz kurs jest w pełni legalny

Zgody wystawione są przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wybierz kurs e-learningowy (przez internet) dla siebie:

48
godzin
Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
997 zł

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs jest adresowany do mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych, instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

150
godzin
Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
2099 zł

Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs jest adresowany do osób, które chcą nabyć uprawnienia nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

270
godzin
Kwalifikacyjne Pedagogiczne. Studia Podyplomowe
3097 zł

Kwalifikacyjne Pedagogiczne. Studia Podyplomowe

Kurs jest adresowany do: osób, które czynnie wykonują zawód nauczyciela. Kurs metodą hybrydową trwa 270 godzin + 150 godzin praktyk zawodowych.

245
godzin
Organizacja i zarządzanie oświatą. Studia Podyplomowe
3406 zł

Organizacja i zarządzanie oświatą. Studia Podyplomowe

Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowanie czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

375
godzin
Edukacja, rewalidacja i integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3097 zł

Edukacja, rewalidacja i integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia zawierają treści z zakresu edukacji włączającej i integracyjnej. Dedykowane są nauczycielom wspomagającym, wpierając ich pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

375
godzin
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
3097 zł

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe z zakresu edukacji i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prowadzone metodą hybrydową.